fbpx

Turkish Voice Over

Turkish Voice Over

Turkish Voice Over

Dünya piyasasında seslendirme yapan sanatçılar; “voice over”, “voice talent”, “voice actor” gibi isimlerle anılırlar ve seslendirme yaptıkları dil başa konarak ayrıştırılırlar. O sebeple İstanbul Türkçesi ile seslendirme yapan sanatçılar için “Turkish Voice Over” (Türk Seslendirmen, Türkçe Seslendirme) denebilir.

Seslendirme işi hakkında daha önceki yazılarımızda detaylıca bahsetmiştik ancak şimdi kısaca özetleyecek olursak, bir radyo, reklam, anons gibi karakter karşılığı olmayan işitsel veya görsel içeriklere ya da teknolojik cihazlara konuşulması işine seslendirme diyoruz. Bu yapılan iş ise yurt dışında “voice over job”, “voice talent job”, “voice acting” gibi isimlerle anılıyor.

Peki yurt dışında Turkish voice over’lar tercih ediliyor mu?

Gelin öncelikle Türkçe’nin tarihine kısaca bir göz atalım. Erken Orta Çağlara kadar uzanan kökleri ile, Türk lehçeleri inanılmaz derecede zengin bir tarihe sahiptir. Osmanlı İmparatorluğu’nun edebi ve resmi dili olarak da hizmet vermiştir ve modern zamanlarda, yeni kavram ve fikirleri içerecek şekilde geliştirilerek genişlemiştir. Çok geniş topraklara yayılan Türkçenin, bugün dünyanın birçok yerinde farklı lehçelerle kullanımı devam etmektedir.

Günümüzde de Türkiye’deki medya sektöründe ün yapmış bir çok yerli yapım sayesinde Türk kültürü ilgi çekmiş ve İstanbul Türkçesi çok daha fazla bilinir hale gelmiştir. Böylece ünlü Turkish Voice Over’lar, yurt dışında bazı ajansların adeta ilgi odağı olmuşlardır. Öyle ki bazıları belki Türkiye’de yakalayamadıkları ünü, yurt dışı piyasasında yakalamışlardır.

Yabancı Dil Seslendirmesinin Gelişimi

Farklı dil ile yapılan seslendirmeler, globalleşen dünyanın getirdiği paylaşım ağının genişliği sebebi ile gitgide yaygınlaşmaya başlamaktadır. Çünkü gelişen teknoloji insanlar için dil farklılığının bir engel olmadığı seviyeye ulaşmıştır. O sebeple insanlar için konuştuğunu bir başka kültüre aktarmak her geçen gün biraz daha önem kazanmaktadır. Ancak bu aktarım bir dili sadece dil bilgisi kurallarına göre konuşarak karşıya aktarma olarak ele alınmamalıdır. Neticede bir dili konuşan milyonlarca insan var ancak seslendirme sanatçısı olabilecek kişiler sayılıdır ve karşıya aktarım yaparken dilin ruhunu yansıtabilmek, dile sanatsal özellik katarak estetiksel bir boyut katabilmek bahsedilen sanatçılık yeteneği ile mümkün olabilecektir.

Medya üretimi sektöründe ‘voice over’ olmak için şüphesiz Türkçe karşılığı olan ‘seslendirme sanatçısı’ veya ‘seslendirmen’ olmanız gerekiyor.

Türkiye’de ünlü bir seslendirmen olmak tamamen popülarite ile yani tercih edilmenizle doğru orantılıdır. İyi bir sese sahipseniz ve diksiyon konusunda da problem yaşamıyorsanız hiç şüphesiz müşteriler sizi tercih edecekler, popülariteniz artacak ve yurt dışında da iyi bir Turkish Voice Over olarak anılacaksınız.

Seslendirme ve dublaj sektöründe Turkish Voice Over’lar; Türkiye’de yatırımı olan yurt dışı firmalarının medya sektöründe reklam mecraları için hazırladığı radyo reklamları, tanıtım filmleri, reklam filmleri için aranan isimlerdir. Genellikle yurtdışında faaliyet gösteren reklam ajansları veya yapım şirketleri BiberSA Prodüksiyon vb. ajansların aracılığı ile Turkish Voice Over talebinde bulunurlar. Sanatçılar ise hem yurt dışı tecrübesi kazanmak adına hem de yurt dışındaki işlerden biraz daha yüksek kaşe bedeli ile seslendirme ve dublaj işi yapabilmeleri sebebi ile yurt dışı işlerini daha çok tercih ederler.

Şimdiye kadar voice over olarak dilimizi ve kültürümüzü en iyi şekilde temsil eden, yurt dışındaki seslendirme ajanslarında başarılı işlere imza atmış isimleri unutmak ne mümkün. Hepsini gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Bu gönderiyi paylaş