Seslendirme Ücretleri Belirleme Politikamız

Türkiye'nin en meşhur Seslendirme Sanatçılarını seslendirme ve dublaj projeleriniz için kalite-performans dengesiyle projelerinizle buluşturuyoruz. Seslendirme dublaj projeleriniz için şimdi fiyat politikamızı inceleyebilirsiniz.

BiberSA Prodüksiyon olarak Türkiye’nin en meşhur seslendirme sanatçılarını yapım şirketleri, dijital ajanslar, marka ajansları, yayın şirketleri, medya yapım şirketleri, içerik üreticiler aracılığı ile veya doğrudan markalar ile buluşturuyoruz. Üstelik en iyi fiyat politikasıyla hizmet vermeye özen gösteriyoruz. 

Seslendirme fiyatlarını hizmet çeşitlerine göre kategorize ediyoruz. Türkiye’nin en meşhur seslendirme sanatçılarının yer aldığı ses bankamızda,

reklam seslendirme, santral seslendirme, tanıtım filmi seslendirme, kitap seslendirme, belgesel seslendirme, eğitim sunum seslendirme, dublaj, animasyon & karakter seslendirme hizmeti verecek yüzlerce yerli yabancı profesyonel seslendirme sanatçısı mevcut.

Seslendirme Ücretlerini Nasıl Belirliyoruz?

Seslendirme fiyatları proje bazlı olarak özel olarak hesaplanıyor. Hizmet türüne bağlı olarak her seslendirme sanatçısının bir kaşe bedeli bulunuyor ve hizmet bedelimize bu kaşe fiyatlarımızı da ekliyoruz.

Ancak projeniz hakkında aşağıdaki parametreler doğrultusunda daha sağlıklı bir bütçelendirme yapıyoruz. Sizden aşağıda saydığımız konular hakkında bir brief alarak markanıza özel bir seslendirme ücret teklifi sunuyoruz:

 1. Seslendirme Dili 
 2. İçerik Türü
 3. Seslendirme Sanatçısının Kaşe Bedeli (TL)
 4. Seslendirme Metni Kelime Sayısı (Adet)
 5. İçerik Sayısı (Adet)
 6. Seslendirilen İçeriğin Yayın Mecrası
 7. Seslendirililen İçeriğin Yayında Kalacağı Süre (Yıl)

Bu etkenleri şöyle açıklayabiliriz:

Seslendirme Dili: Seslendirme hizmetinin hangi dilde talep edildiği önemlidir. Zira İngilizce dilinde seslendirme hizmetinin bütçesi ile Fransızca seslendirme hizmetinin bütçesiyle aynı değildir. Markalara sunacağımız tekliflerde seslendirme dili seslendirme ücretini etkilemektedir.

İçerik Türü: Seslendirme fiyatlarını belirlemede içerik türü de önemli belirleyicilerinden birisidir. Reklam filmi seslendirme ile santral seslendirme fiyatı, kitap seslendirme ile belgesel seslendirmenin fiyatı farklı hesaplanmaktadır.

Seslendirme Sanatçısının Kaşe Bedeli: Ses bankamıza kayıtlı yerli veya yabancı her seslendirme sanatçısı farklı kaşe bedeline sahiptir. Kaşe bedeli seslendirme sanatçısının popülaritesine göre farklılık gösterir.

Seslendirme Metni Kelime Sayısı: Özellikle kitap seslendirme ve eğitim sunum seslendirme gibi içeriklerde seslendirme metninin kelime sayısı çok önemlidir. Markaya sunulacak seslendirme ücretine etki eden önemli bir faktördür.

İçerik Sayısı: Özellikle reklam ve tanıtım filmi seslendirmede içeriğin farklı versiyonları ortaya çıkar. Bu ortaya çıkan versiyonlar ana versiyonun kısa versiyonları olarak adlandırılır. Örneğin ana versiyon bir tam kaşe bedeli ise dört kısa versiyonun her biri yarım kaşe bedeli olarak hesaplanır.

Seslendirilen İçeriğin Yayın Mecrası: Seslendirilen içeriğin hangi mecrada yayınlanacağı fiyat belirlemede önemlidir. Televizyon, radyo, sinema, sosyal medya (dijital), şirket içi (kapalı devre), etkinlik veya organizasyonlar vs. Bu mecraların her biri farklı ücretlendirilmektedir.

Hi̇zmet Türleri̇ne Göre Seslendi̇rme Fi̇yatları

Seslendirme hizmeti kapsamına giren içerikleri hesaplarken yukarıda bahsettiğimiz etmenler önemli ancak tüm parametreler tüm hizmet çeşitleri için belirleyici değil. Yani bütçe belirlerken yedi parametrenin yedisini de fiyata etken unsur olarak eklemiyoruz.

Örneğin ‘ içerik sayısı’ ‘kitap seslendirme’ hizmetiyle ilgili değil. Dolayısıyla bu hizmet için içerik sayısı etkeni değeri alınmadan fiyat teklfi hazırlanıyor. 

Hizmet türlerine göre seslendirme fiyatları şöyle:

Reklam Seslendirme Ücretleri Nasıl Belirleniyor?

Reklam seslendirme hizmetini bütçelendirirken hangi dilde seslendirme istendiği, içeriğin hangi mecrada yayınlanacağı, içerik sayısı, seçilen seslendirme sanatçısının kaşe bedeli etkenlerini değerlendiriyoruz. Bu parametreler doğrultusunda fiyat teklifi oluşturuyoruz.

Tanıtım Filmi Seslendirme Ücretleri Nasıl Belirleniyor?

Tanıtım filmi seslendirme hizmetini bütçelendirirken hangi dilde seslendirme istendiği, içeriğin hangi mecrada yayınlanacak olduğu, içerik sayısı, seslendirilen içeriğin yayında kalacağı süre, seçilen seslendirme sanatçısının kaşe bedeli bütçe oluşturmamızı sağlıyor.

Santral Seslendirme Ücretleri Nasıl Belirleniyor?

Santral seslendirme hizmetini bütçelendirirken hangi dilde seslendirme istendiği, içeriğin hangi mecrada yayınlanacak olduğu, içeriğin kelime sayısı, seçilen seslendirme sanatçısının kaşe bedeli bütçe oluşturmamızı sağlıyor.

Kitap Seslendirme Ücretleri Nasıl Belirleniyor?

Kitap seslendirme hizmetini bütçelendirirken hangi dilde seslendirme istendiği, içeriğin hangi mecrada yayınlanacak olduğu, içeriğin toplam kelime sayısı, seçilen seslendirme sanatçısının kaşe bedeli bütçe oluşturmamızı sağlıyor.

Belgesel Seslendirme Ücretleri Nasıl Belirleniyor?

Belgesel seslendirme hizmetini bütçelendirirken hangi dilde seslendirme istendiği, içeriğin hangi mecrada yayınlanacak olduğu, içerik bölüm sayısı, içeriğin toplam kelime sayısı, seçilen seslendirme sanatçısının kaşe bedeli bütçe oluşturmamızı sağlıyor.

Karakter & Animasyon Seslendirme Ücretleri Nasıl Belirleniyor?

Karakter dublaj hizmetini bütçelendirirken içerik sayısı, içerikteki karakter sayısı,  içeriğin hangi mecrada yayınlanacak olduğu, seçilen karakterlerin kaşe bedeli bütçe oluşturmamızı sağlıyor.

Eğitim Sunum Seslendirme Ücretleri Nasıl Belirleniyor?

Kitap seslendirme hizmetini bütçelendirirken hangi dilde seslendirme istendiği, içeriğin hangi mecrada yayınlanacak olduğu, içeriğin toplam kelime sayısı, seçilen seslendirme sanatçılarının kaşe bedeli bütçe oluşturmamızı sağlıyor.

Markaya sunulan seslendirme ücretleri içinde şu  hizmetler ücrete dahildir:

 • Stüdyo kullanımı
 • Ses düzenleme ( sound desing ya da ses tasarımı)
 • Seslendirme yönetmeni, 
 • Teknisyen 

BiberSA Prodüksiyon olarak hizmetlerimizi markadan ayrıntılı bilgiler alarak hazırlıyoruz. Söz verilen teslimat süresinde projeyi teslim ediyoruz. 

Frequently Asked Questions

There are a few important details when determining the advertising voiceover prices. First of all, duration or number of words is important in advertising projects. How many minutes will the ad last, how many seconds or how many words will your voice speak. Factors such as the broadcasting channel of the advertisement are an important detail in determining the price. Advertising voiceover prices are also affected by the studio usage fee. The prices of the voice-over studio, where you pay the stamp price and perform the sound recording of the voice actor you purchased, vary according to each company.

The price that the voice actor determines for his voice in the projects is called the "stamp price" and this is a price that is entirely at the initiative of the voiceover. This cost can increase over time in direct proportion to the experience gained. In other words, if you say that your work should be voiced in the most professional way, the best, the budget you need to allocate for the stamp price will naturally increase. Special agreements between voice actors and voiceover agencies can make voice-over prices more reasonable. This is completely at the discretion of the voice-over agency. In addition, while determining the stamp prices, they are evaluated under the TV series/film category or the advertisement category. The stamp prices in the series/film category are more affordable than the commercial film voiceover stamp prices. Because commercial films are made for commercial purposes, higher budgets are spoken.

Yes it is included. Each voice-over agency has different studio expenses. Since the voice-over recordings are taken under the consultancy of the professional voice-over director, the studio fee is calculated by including the director's cost in the studio usage fee.

Dubbing and dubbing projects have different pricing. Although much more time is spent in dubbing series/films than in dubbing, artists' stamp prices are lower since they are not commercial projects. However, the dubbing market has different pricing in itself. For example, voice actor voices or rabarba voices receive lower stamps, while the voices of the leading and supporting actors receive higher stamps.

The items that most affect the voice-over budgets will be the number of broadcast channels of your projects, the broadcast time and the stamp price of the voice actor. For this reason, for the projects you want to do with a low budget, you can choose to do voiceovers with "no-name" (unheard of) voices that do not have a stamp fee and have just started their voice-over life, and you can have your work done on the lowest budget determined by the agency. In addition, the budget can be reduced by limiting the publication channels and publication times of your project.

There are different items included in the calculation of the voiceover price. For example, in advertising voiceover projects, factors such as the length of your video, how long it will be broadcast in which channels, how many seconds the voice actor will speak will affect the stamp price of the voiceover and the studio expenses. The final total cost of your project is the sum of the stamp fee and studio expenses.

There are different items included in the dubbing price calculation. In dubbing pricing, the total number of words that the character in the commercial and promotional film will speak, the importance of the character voiced by the dubbing artist in the movie (such as whether he is a lead role or not) and the stamp price of the dubbing artist are effective. While the dubbing budget is being created, factors such as broadcasting channel and broadcast time do not affect dubbing prices - as in the voice-over market.