Reklam Filmi Hazırlama için İzlenecek Adımlar

reklam filmi hazırlama

Reklam Filmi Hazırlama için İzlenecek Adımlar

Reklam filmleri, ürün veya hizmetleri tanıtmak için oldukça önemli bir pazarlama aracıdır. Ancak, bir reklam filmi yapmak, oldukça karmaşık bir süreçtir ve birçok adımı içerir. Bu adımların doğru bir şekilde izlenmesi, reklam filmi yapımının başarılı olması için oldukça önemlidir. İşte, bir reklam filmi yaparken izlenecek adımlar hakkında daha fazla bilgi:

Reklam filmi hazırlama süreci, birkaç adımdan oluşur. İlk olarak, reklamın hedef kitlesi belirlenir ve hedef kitleye yönelik bir senaryo hazırlanır. Senaryonun hazırlanmasından sonra, çekim yapılacak mekanlar belirlenir ve gerekli ekipmanlar temin edilir. Ayrıca, reklamda kullanılacak oyuncular ve prodüksiyon ekibi belirlenir.

Reklam filmi çekimi, prodüksiyonun en önemli adımıdır. Çekim sırasında, kamera açıları ve ışıklandırma gibi teknik detaylara dikkat edilir. Reklamın hedef kitlesine uygun bir dil kullanılması ve anlatımın sade olması da oldukça önemlidir.

Reklam filminde kullanılan ekipmanlar, kaliteli bir ürün elde etmek için oldukça önemlidir. Profesyonel kameralar, mikrofonlar ve ışıklandırma ekipmanları gibi ekipmanların doğru seçilmesi, reklamın kalitesini artıracaktır.

Reklam filmi prodüksiyonu, çekimlerin tamamlanmasından sonra devam eder. Post prodüksiyon adımlarından biri olan kurgu işlemi, çekimlerin en etkili şekilde kullanılmasını sağlar. Ayrıca, reklamda kullanılacak müzik ve ses efektleri de post prodüksiyon aşamasında eklenir.

Kısaca bir reklam filmi yapmak oldukça zahmetli bir süreçtir ancak doğru adımlar izlendiğinde oldukça başarılı sonuçlar elde edilebilir. Reklam filmi yapımında izlenecek adımların doğru bir şekilde belirlenmesi, kaliteli ve etkili bir reklam filmi elde etmek için kritiktir.

Elbette tüm bu süreçlerin inhouse yani kurum içinde yapılması hem maliyetli hem de sürekli reklam filmi hazırlanmadığı için bir departman olarak varlığını sürdürmesi gerekli görülmez. Reklam filmi hazırlama ve sonrasında reklam seslendirme hizmeti profesyonel bir reklam ajansı ve akabinde reklam seslendirme hizmeti de seslendirme ve dublaj ajansları tarafından üstlenir. Ya da bir prodüksiyon ile her ikisi için de masaya oturulur.

Bilindiği üzere reklam filmleri, işitsel ve görsel iletişim araçları için hazırlanan, tanıtım amaçlı kullanılan en etkili araçlardan birisidir. Dolayısıyla da izlendiğinde müşterilerin marka ve şirket konusundaki ilgisini artırmaktadır. Yıllarca, hayal edilebilecek her ürünü, ev ürünleri, mallar / hizmetler, politik kampanyalar vb. satmak için reklam filmleri kullanılmıştır. Hatta günümüzde bu reklamlar, tv kanalında yayınlanmıyor olsa bile, web üzerinden –youtube vb.- yayınlanma şansına sahip olduğu için hedef kitlelere ulaşım çok daha hızlı olabilmektedir. Günümüzde televizyon mecrasının yerini internet ve sosyal medya mecrası aldı. Artık bu filmler bu mecralara uyumlu olarak yapılıyor. Ayrıca bu filmlerin, konferans ve sergilerde teaser olarak etkin bir kullanım alanında da yer aldığını görebilmekteyiz.

Reklam filmi yapım aşamalarından bahsetmeden önce, film prodüksiyonu sürecindeki bir projeye dahil olan kişileri tanıtmak isteriz:

  • Üretici: Müşteriye hizmet veren özel bir personel olmadığı sürece, üretici, sizinle üretim şirketi arasındaki tek temas noktasıdır. Projenin başlangıcından videonun son gösterimine kadar tüm iletişiminiz bu kişi aracılığıyla olacaktır.
  • Yönetmen: Projenin arkasındaki yaratıcı beyindir. Videonun son haline onun vizyonu yansıyacaktır. Bu nedenle, marka duruşunuzu ve pazarlama ihtiyaçlarınızı doğru anlamaları önemlidir.
  • Görüntü Yönetmeni: Kullanılacak kameraya karar veren, her çekim için aydınlatmayı ayarlayan ve çekimin yapılması gereken perspektife karar veren uzman mercilerdir. İyi bir görüntü yönetmeni düşük bütçeli filmlerin bile baş yapıtlara benzemesini sağlayabilir.
  • Metin Yazarı: Pazarlama hedeflerinizi, videonun hikayesini oluşturmak üzere bir araya getirilen sahnelerdeki çekimlere yerleştiren kelime ustalarıdır. Unutmayın, video görsel bir araçtır, bu yüzden iyi bir metin yazarı sadece konuşmaktan ziyade göstermeye de vurgu yapar.
  • Seslendirme Sanatçısı: Erkek veya kadın sanatçılar, pazarlama videosuna sesini verir. Videoyu gerçekten etkili kılmak için seslendirme sanatçıları akıllıca seçilmelidir. Bu konudaki daha fazla bilgi örnek örnek ses demoları için Ses Bankası’nı ziyaret edebilirsiniz.

 

  • Reklam filmi hazırlama

Projenize dahil olacak bu kişilerle beraber reklam filmi yapım sürecinde izlenecek adımlar ise şu şekilde olacaktır:

Reklam Filmi Hazırlama için İlk Adım: Müşteriyle Görüşme & Brief Alma

Reklam filmi yapımı için ilk adım, müşteriyle görüşme yaparak brief almak olmalıdır. Bu adım, reklam filmi yapım sürecinde en önemli adımlardan biridir ve reklam filmi yapımının başarısı için oldukça kritiktir.

Müşteriyle görüşme, reklam filminin amacını ve mesajını anlamak için önemlidir. Bu görüşme, reklam filminin senaryosunun hazırlanması için temel bilgilerin alınmasına yardımcı olur. Müşteriyle görüşme, reklam için uygun bir dil ve anlatım tarzı belirlemek bu adımda belirlenir.

Bu aşama, müşteri ile üretici firmanın; pazarlama hedefleri, ulaşmak istenilen hedef kitle, marka imajı, projeden beklentiler gibi konuların konuşulduğu bir adımdır. Ajans ve firma arasında açık iletişim kurulmalıdır.

Bu adımın sonucu, üretim şirketi tarafından sunulan bütçe ve zaman çizelgelerinin yanı sıra ayrıntılı bir reklam konsepti oluşturulur ve üretim aşamasına geçilir.

Reklam Filmi Hazırlama için İkinci Adım Üretim Süreci (Metin Oluşturma & Storyboard)

Bu aşama, reklam metni ve taslak senaryonun hazırlanıp, daha sonra geliştirildiği, film ekibinin belirlendiği, hikaye akışının (storyboard) hazırlandığı, ihtiyaç varsa gerekli izinlerin alındığı, çekim tarihlerinin sabitlendiği planlama aşamasıdır.

Bu adımın sonucunda, yapılan planlamanın onayı için tekrar müşteri ile bir araya gelinerek sunum yapılır ve onay alınır.

Reklam filminin hazırlanması için ilk adımı tamamladıktan sonra, ikinci adım üretim süreci olarak adlandırılır. Bu süreçte, reklam filminin metin oluşturma ve storyboard hazırlama aşamaları yer alır. Bu adımlar, reklam filminin vizyonunu oluşturmak ve yapım sürecine başlamak için oldukça önemlidir.

Metin Oluşturma: Reklam filminin metni, hedef kitleye uygun bir dille yazılmalıdır. Reklam filminin hedefi ve mesajı göz önünde bulundurularak, metin yazarları tarafından hazırlanan bir senaryo taslağı hazırlanır. Bu taslak, reklam filminin ana hatlarını belirler ve ilerleyen aşamalarda kullanılmak üzere kamera planları, mekan özellikleri, oyuncu seçimleri ve diğer detayları içerir.

Storyboard Hazırlama: Storyboard, reklam filminin görsel olarak nasıl görüneceğini tasvir eden bir çizim serisidir. Bu adımda, senaryo taslağına uygun olarak bir storyboard hazırlanır. Bu storyboard, her sahnenin görsel olarak nasıl görüneceğini, kamera açılarını, mekanları ve karakterleri içerir. Bu, çekim sırasında kullanılmak üzere bir plan hazırlamak için oldukça önemlidir.

Storyboard, reklam filminin tamamı hakkında bir fikir edinmek için oldukça önemlidir. Reklam filminin hikayesi ve görsel tasarımı bu adımda şekillenir ve yapımcılar, oyuncular, mekan sahipleri ve prodüksiyon ekipleri gibi herkes, storyboard’da belirtilen yönergeleri takip ederek çalışır.

Reklam filminin üretim süreci ikinci adımı olan metin oluşturma ve storyboard hazırlama, reklam filminin ana hatlarını belirlemek için oldukça önemlidir. Bu adımlar, reklam filminin vizyonunu oluşturmak ve yapım sürecine başlamak için gerekli olan temel planları sağlar. Bu aşamaların doğru bir şekilde tamamlanması, reklam filminin ilerleyen aşamalarında kullanılacak olan temel materyallerin hazırlanmasını sağlar.

Video Üretimi (Prodüksiyon Ekibi Oluşturma & Casting & Çekim)

Bir önceki aşamada yaratılan plan, üretim aşamasında harekete geçirilir. Öncelikle bir prodüksiyon ekibi kurulur, cast işlemleri tamamlanır. Bu işlem; karaktere göre oyuncu atamasının yapılması aşamasıdır. Sonrasında da çekim sürecine başlanır. Bu süreçte çekimler, senaryoya bağlı olarak, bir ev veya mutfak gibi özel bir yere ihtiyaç duyarsa, uygun bir stüdyo işe alınır ve set tasarımcılarının yardımı ile desteklenir.

Orta bütçeli bir reklam filmi çekimi, ışık adamları, makyaj sanatçısı, kamera operatörleri, yönetmen, yapımcı vb. dahil en az 10 kişilik bir ekipten oluşur. Çekim süreci, çekilen her sahnenin doğru şekilde aydınlatılması gerektiğinden yavaş bir işlemdir. Bu nedenle, film ekibinin mümkün olan en iyi çekimi almak için yeterli zamanı ayırması şarttır.

Post Prodüksiyon (Üretim Sonrası)

Reklam videosunu oluşturmanın son aşaması olan Post-Prodüksiyon, çekilen videonun düzenlenmesi, grafik ve animasyon oluşturulması, müzik kompozisyonu, gerekirse seslendirme ve gerekirse renk düzeltmeyi içerir.

Bunların üç başlık altında isimlendirilmesi şu şekilde olur:

a) Kurgu / Montaj
Görüntülerin ve seslerin, bir senaryo dâhilinde belli bir amaca uygun olarak peş peşe sıralanmasına “kurgu” veya “montaj” denir.

b) Color Correction & Color Grading
Bir görüntünün içindeki renkleri değiştirme tekniğidir. Bu, sert bir değişim (maviden kırmızıya) veya ince bir değişim (beyaz dengesi) olabilir.

c) Seslendirme
Reklam videolarında, bir karakter karşılığı olmayan, dış ses olarak adlandırılan seslerdir. Markaya özel olarak hazırlanan reklam metinlerini okumak suretiyle seslendirme sanatçıları tarafından yapılır.

Aşağıda BiberSA Prodüksiyon tarafından reklam filmi içerik örneklerini görebilirsiniz. Reklam filmi, medyayı etkili kullanmak isteyen her işletme için gereklidir. Ancak nitelikli ellerden çıkmayan bir reklam filmi ciddi bir maliyettir. Bu bakımdan reklam filmlerinizi nitelikli, referansları kuvvetli markalara emanet ediniz. BiberSA Prodüksiyon ile iletişim kurmak için aşağıdaki iletişim butonunu kullanabilirsiniz.

 

Bu gönderiyi paylaş