Reklam Metinlerinde “Duygu” Nasıl Verilir ?

reklam meitnleri için duygulu okuma

Reklam Metinlerinde “Duygu” Nasıl Verilir ?

Televizyon ve online mecralarda sıkça gördüğümüz reklamlar, süresi nedeniyle çok uzun olmaya müsait değildir. Bunun yanı sıra metnin kısa olması, reklamın daha etkili olmasını ve izlenme oranının artmasını sağlar. Reklamla ilgili olumlu geri dönüşler, reklamın yayın bütçesini de doğrudan etkiler.

Bu tür kısa ve etkili metinlerde duyguyu verirken mutluluk, şaşkınlık veya üzüntü gibi duygular öne çıkar. İnsanlarda bulunan temel duygulardan yola çıkan reklam metinlerinde, verilmek istenen duygu belirlendikten sonra metin yazımı devreye girer.

Özellikle mutluluk duygusunun öne çıktığı reklamlarda, mutlu olunan sahne tüketiciyi doğrudan etkiler. Reklamdaki oyuncunun yüzünden ve hareketlerinden mutlu olduğunu gören tüketici, o markaya karşı bir çekilme yaşar.

Peki, reklam metinlerinde duygu nasıl verilir? Nelere dikkat edilmeli? Bu yazımızda reklam metinlerinden duygu aktarımına değineceğiz.

Duygusal Tonlama için Metin Hazırlığı: Duygu İçeren Metin Nedir?

Televizyon reklamlarındaki kampanya ve duyuru gibi kısa reklam filmlerini oluşturan kısa metinler, reklam metni olarak tanımlanır. Özellikle reklam metninde asıl vurgulanan duygunun karşı tarafa, yani tüketiciye ulaşabilmesi gerekir.

Reklamları oluşturan metinlerin duygu içeren bir yapıda olması, müşteri ile bir marka veya ürün arasındaki ilişkinin oluşturulmasına yöneliktir. Duygu içeren reklam metinleri tıpkı diğer reklamlarda olduğu gibi etkinin eylem olarak geri dönmesini amaçlar. Tüketicinin kararlarını doğrudan etkileyen duygu içeren metinler, bir tetikleyici görevi üstlenerek onların satın almaya yaklaşmasını sağlar.

Duygusal Tonlama için Uygun Kelime ve İfadelerin Seçimi Nasıl Olmalıdır?

Duygusal çekiciliğin gücünü bilen marka veya şirketler, reklamı izleyen tüketicinin hissetmesini istediği duyguyu ele alır. İlgili hedef kitlede yankı uyandıran reklamlar için hazırlanan metinler, buradaki en önemli görevi üstlenir. İlgili duyguya ulaşmak için uygun kelime ve ifadelerin seçimi oldukça önemlidir. Bu noktada duygusal tonlamalar yaparken eyleme sevk eden ve emir kipi içeren cümleler harekete geçirici bir ses tonu ile verilir. 

İlgi çekici, bilgilendirici veya duygusal reklamların arkasında her zaman izleyicinin dikkatini çeken bir tonlama yer alır. Bu aşamada farklı tonlamalar devreye girse de bir reklamın duygusal tonu, markanın hedef kitleyle nasıl iletişim kurduğunu gösterir. Reklam metinlerinde hedeflenen kitleye bağlı olarak ilgili veya arkadaşça bir tonlama belirlemek, duygusal bağın oluşmasına katkı sağlar.

Genel olarak markaların tüketiciye seslenirken kullandığı tonlamalar; arkadaş canlısı, bilgilendirici, eğlenceli, anlayışlı, motive edici ve hareketi geçirici olarak karşımıza çıkar. Tüketiciye uygun kelime ve ifadeleri seçerken reklam metninin sonunda fiyatlandırma, iletişim bilgileri ve ürün bulunabilirliği ile ilgili bilgilere yer verilir. İzleyicilere ne yapması gerektiğini açıkça belirten bir eylem çağrısı için “ Şimdi alışverişe başlayın, %.. indirimli alın, abone olun” gibi ifadeler kullanılır. 

Reklam metinlerinde duygu

Metnin Hedef Kitle ve Amacına Uygun Hazırlanması

Reklam metinlerinin hazırlanması ve seslendirilmesi süreci birbiri ile koordineli bir şekilde gerçekleşir. Reklam filminde kullanılacak olan reklam metinlerinin içerisinde daha çok harekete geçirici eylem cümlelerine yer verilmelidir. Bu tarz metinlerde öncelikle hedef kitle belirlemesi yapılarak, ilgili hedefe uygun harekete geçirici cümlelere ve tonlamalara karar verilir.

Reklam metinlerinin güçlü ifadeler ve baskın bir anlatımla seslendirilmesi gerekir. Diksiyon, vurgu ve tonlamaların önemli olduğu reklam seslendirmelerinde, sanatçının konuşmasını yapacağı markanın ruhuna uygun bir performans ortaya koyması metnin hedef kitleye ulaşmasında etkin rol oynar.

Metin Okuma Provaları: Seslendirme Yönetmeninin Metne Etkisi

Reklam filmleri için yazılan metinlerin, reklama ve projeye uygunluğunun yanı sıra farklı faktörlere de dikkat etmek gerekir. Yazılan metnin uygunluğunu kontrol etmesi için bu aşamada seslendirme yönetmeni devreye girer. Metin okuma provalarına dahil olan seslendirme yönetmeni metnin en iyi haliyle projede yer almasına katkıda bulunur. 

Bir seslendirme yönetmeni reklam metnine dahil olduğunda, orada kullanılacak olan dil başta olmak üzere pek çok faktöre etki eder. Reklam süreçlerinde aktif rol alan seslendirme yönetmeni metnin; lehçe, şive, ağız, ses, duygu ve ifade bakımından nasıl olması gerektiğine dikkat çeker. Aynı zamanda reklam metni ve filminde ihtiyaç duyulması halinde gerekli adaptasyonları da bizzat gerçekleştirir.

 

Duygu Dolu Seslendirme Yöntemleri

Seslendirme sanatı profesyonel ve deneyimli kişiler tarafından icra edildiğinde ortaya kusursuz işler çıkaran bir alandır. Özellikle reklam çalışmaları söz konusu olduğunda seslendirme sanatçısının profesyonelliği süreci doğrudan etkiler. Belli bir duyguyu işleyen reklam seslendirmelerinde duygu dolu bir çalışma ortaya çıkarmak için uygun yerde vurgu ve tonlama yapmak kadar diksiyon faktörü de önemlidir.

İyi bir seslendirme sanatçısı okuduğu metinde cümleler arası duygu geçişlerini profesyonel bir şekilde yapmalıdır. Bu aşamada duygu geçişlerinin en önemli tamamlayıcısı vurgu ve tonlamalardır. Birçok çalışmada seslendirme sanatçısının; seslendirme yaparken gülme, ağlama ya da haykırma gibi sesler çıkarması gerekir. Seslendirme sanatçıları için duygu dolu seslendirmeler gerçekleştirmek kadar, sesin sağlığını korumak da önemlidir.

Reklam metinlerinin aranan sesi olan seslendirme sanatçıları ses sağlığının korunması için çeşitli egzersiz ve teknikleri günlük yaşamına dahil etmelidir. Bunun için diyafram nefes çalışmaları, ısınma, uzun ve dik duruş gibi yöntemler uygulanır. Söz konusu teknikler aynı zamanda ses ve diksiyon çalışmalarında da kullanıldığı için sanatçıların çok yönlü bir gelişme elde etmesini sağlar. Bu konuda daha fazla bilgi için Ses Koruma Teknikleri adlı içeriğimize göz atabilirsiniz.

Reklam metinleri için duygu ile okuması

Vurgu ve Tonlama ile Metne Duygu Aktarabilmek

Seslendirme çalışmaları için önem arz eden tonlama, bazı durumlarda konuşmanın anlamsal içeriğinden daha fazla anlam kazanmasını sağlar. Özellikle reklam çalışmalarında verilmek istenen mesaja olumlu bir etki kazandırır.

Tonlamanın reklam çalışmasına anlam katmasının yanı sıra vurgunun da buradaki rolü oldukça büyüktür. Reklam metinleri seslendirilirken vurgunun, cümlenin neresinde konumlandığı önemlidir. Vurgunun bulunduğu yere bağlı olarak reklam konuşmasının anlamı tamamen değişebilir. Duyguyu ve cümlenin anlamını en iyi şekilde verebilmek için, vurgu ve tonlamanın doğru yerde yapılması gerekir.

Ses Tonu, Ses Hacmi ve Ritim gibi Unsurların Kullanımı

Reklam çalışmalarında duygunun bu gücü sıklıkla kullanılır. Ancak duygu ve düşüncelerin tüketiciye ulaşması için daha fazla unsurun varlığına ihtiyaç duyulur. Ses tonu, ses hacmi ve ritim gibi kavramlar bunların başında yer alır.

  • Profesyonel seslendirme yapan bir sanatçı, içinde bulunduğu çalışmaya ve amacına uygun bir ses tonu yakalamalıdır: Bu aşamada çalışmanın amacına bağlı olarak ses tonunun düşük, yüksek ya da tiz ve pes çıkarılması gerekir. Reklam seslendirmelerinde geniş bir yer kaplayan ses hacmi burada devreye girer.
  • Ses hacmi, sesin gür olma durumu ile ilgilidir. Aynı zamanda sesin daha verimli çıkmasını işaret eden ses hacmi, reklam seslendirmelerinde pek çok projede karşımıza çıkar. Ses hacmi sanatçının, reklam filminde daha güçlü yani yüksek bir ses çıkarması gereken yerleri işaret eder.
  • Reklam seslendirmelerinde önem arz eden ritim kavramı da sanatçıların yakalaması gereken uyumlardan biridir. Temelde ritim, seslendirmesi yapılacak olan metinde uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasına odaklanır. Bu düzenli ses tekrarlarından doğan ses uygunluğu metnin ritmini oluşturur.

Seslendirme çalışmalarının önemli unsurları arasında yer alan ses tonu ile ilgili daha fazla ayrıntıya ulaşmak için “Seslendirmede ses rengi ve ses tonu nedir yazımıza göz atabilirsiniz.

Duygusal Aktarımın Etkisini Artırmak için Teknikler

Reklam metinlerinin duygusal bir şekilde okunabilmesi için seslendirme sanatçısının dikkat etmesi gereken önemli teknikler vardır. Yukarıda bahsettiğimiz ayrıntılara dikkat eden bir sanatçı, reklam metinlerinde duygu aktarımın kolay bir şekilde gerçekleştirir. İşte duygusal aktarımın etkisini artırmak için uygulanabilecek teknikler;

  1. Metnin Vurgulu Okunması: Reklam seslendirme çalışmalarında metnin vurgulu okunması, konuşmanın anlamını en iyi şekilde vermek için ihtiyaç duyulan bir tekniktir.
  2. Ses Tonunun Değiştirilmesi: Seslendirme sanatını icra eden sanatçı, içinde bulunduğu çalışmaya uygunluk sağlamak için ses tonunu değiştirmelidir. Reklam metnine bağlı olarak sanatçının düşük veya yüksek tonda konuşması anlamına gelir.
  3. Nefes Alışverişinin Kullanımı: İyi bir seslendirme sanatçısı, seslendirme yaparken kesintiye uğramadan ve istenilen tonda metni okur. Nefes alıştırmaları yaparak seslendirme sanatçılarının nefesi etkin ve doğru bir şekilde kullanması da mümkündür.
  4. Vurgunun Ses Tonuyla Uyumlu Olması: Reklam metinlerinde vurgu ve tonlamaya dikkat edilmesi kadar, bunlar arasındaki uyuma da bakılmalıdır. Okuma esnasında vurgu ile söze değer katan seslendirme sanatçısı aynı zamanda metinde olması gereken tonlamayı da atlamamalıdır.
  5. Yavaşlama ve Hızlanma Teknikleri: Seslendirme sırasında reklam metninde yer alan cümlelerin gidişatına göre birden yavaşlama veya hızlanma ihtiyacı oluşur. Sanatçı bu noktada metne sadık kalarak ve bütünlüğü yakalayarak yavaş veya hızlı okumaya geçmelidir.
  6. Doğal ve Samimi Bir Tonlama Kullanımı: Reklam metinleri her ne kadar tüketiciyi harekete geçirmeye odaklansa da doğal ve samimi bir tonda seslendirilmelidir. Metni önceden prova eden seslendirme sanatçısı, reklam metninde yer alan duyguyu karşı tarafa geçirecek tonlamalara ağırlık verir.
  7. Duygusal Bir Metnin Doğru Şekilde Hazırlanması : Seslendirme sanatçısı okuduğu metinde cümleler arasındaki duyguyu yakalayarak geçişleri profesyonel bir şekilde sürdürür. Söz konusu duygusal metinler olduğunda vurgu ve tonlamaların en iyi tamamlayıcılar olduğu unutulmamalıdır.

Duygu Odaklı Dublaj ve Ses Efektleri

Dijital ortamlarda çeşitli formatlardaki seslerin düzenlenmesi ve dönüştürülmesi ile birlikte ses tasarımı devreye girer. Ses tasarım sürecinde tasarımcı; insan sesleri, müzikler ve efektler ile ihtiyaca yönelik düzenlemeler yapar. Ses tasarımını özellikle televizyon, sinema, radyo içerikleri, video oyunları ve mobil uygulamalar gibi alanlarda sıklıkla görürürüz.

Seslendirmenin doğal ve kusursuz bir şekilde yapılması için reklam çalışması esnasında diğer sesler eklenmez. Çekimin ardından reklamda ihtiyaç duyulan ses efektleri, ses tasarımcısı tarafından hazırlanır. Temiz bir aktarım sağlamak için daha sonra reklam filmine eklenir.

Ses tasarımı hizmet sayfamız üzerinden ses efektleri ile ilgili merak ettiğiniz detaylara ulaşabilirsiniz. 

Duygu Odaklı Dublajın Önemi

Duygu odaklı metin üzerinden seslendirme yapan bir seslendirme sanatçısı dublaj esnasında da aynı duyguyu korumalıdır. Ancak burada dil değişse de reklam metnindeki duygu aktarımının sağlanması gerekir. Orjinal dildeki duyguyu hedef kitleye aktarırken duyguda herhangi bir değişim olmamalıdır. 

Reklam amaçlı yapılan görsel içerik dublajlarında bazı durumlarda altyazı tercihi devreye girer. Özellikle işitme engellilerin de hedeflendiği bir çalışmada reklamlara dublaj eklemesi sıklıkla yapılır.

Müşterinin onayından geçen içerikler dublaj için seslendirme sanatçısı ile birlikte stüdyo aşamasına gelir. Burada dublajlı ve senkronize edilmiş video, altyazılı veya altyazısız olarak kullanılır. Duygunun verilmek istendiği tüm reklam çalışmalarında dublaj süreci ana duyguyu korumaya ve aktarmaya odaklanır.

Ses Efektleri ve Müzik Seçimiyle Duygu Yaratma

Uzun metrajlı filmler, televizyon, reklamlar ve video oyunlarında sıklıkla kullanılan ses tasarımı medya sektöründe geniş bir yer kaplar. Reklam çalışmalarına da sonradan eklenen ses efektleri ses tasarım sürecinin bir parçasıdır.

Ses tasarımı, reklam metinlerinin seslendirmesi yapıldıktan sonra gerçekleştirilir. Projeye eklenen müzik sayesinde seslendirmesi yapılan reklam filmine duygu katılmış olur. Duygu yaratmayı kolaylaştıran ses tasarımı ile reklam metinlerinin duygu uyandırması, anıları canlandırması ve hedef kitleye hitap etmesi sağlanır.

BiberSA Prodüksiyon olarak reklam seslendirme ve dublaj hizmetinin yanı sıra ses tasarımı alanında da hizmet veriyoruz. İsterseniz sessiz reklam filmleri için de ses tasarımı hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Merak ettiğiniz tüm detaylara ve daha fazla hizmet seçeneğine web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş