Radyo Jingle ve Dj Jingle Nasıl Yapılır?

radyo jingle

Radyo Jingle ve Dj Jingle Nasıl Yapılır?

Radyo Jingle ve Dj Jingle arasındaki farklar ve nasıl yapıldığına dair bu yazımızda sizleri bilgilendireceğiz. Aslında daha doğru bir ifadeyle biz bunlara Radyo ID ve DJ ID diyeceğiz. Radyo yayıncılığı sektöründe ve clup Dj ilerinin ihtiyaçları olan ID lere doğru bir açıklama getirerek Jingle yerine ID kullanılmasının doğruluğundan bahsedeceğiz.

Peki bu ‘ID’ ne demek? ID yayıncılık sektöründeki tanımı itibariyle radyo veya dj için belirleyici eşsiz bir sunumdur. Radyoyu açan dinleyici veya club’e giden bir misafir bu tanıtımı dinleyerek hangi radyoyu dinlediğini, hangi dj in yayın masasında olduğunu belirleyen kısa değişik formatlarda ses dosyalarıdır.

Radyo jingle veya Dj jingle denildiği zaman, seslendirme terimi olarak Radyo ID ve DJ ID anlaşılması gerektiğini artık biliyoruz. Çünkü bu ses dosyalarını üreten jingle ajansları veya seslendirme ajansları profesyonel anlamda bu tür ürün isimlerini ID olarak tanımlarlar.

Gelelim radyo jingle veya dj jingle larının nasıl yapıldığı konusuna…

RADYO ID ve DJ ID Nedir?

Radyo jingle veya DJ jingle, bir radyo istasyonu veya DJ’nin markasını tanıtmak ve tanınabilirliğini artırmak için kullanılan kısa, özgün ve tekrar eden bir müzik parçası veya sloganıdır. Radyo jingle’lar genellikle bir radyo istasyonunun adını, frekansını ve sloganını içerirken, DJ jingle’lar, bir DJ’nin ismini ve programını tanıtmak için kullanılır. Bu jingle’lar, reklamlar, programlar ve diğer yayınlar arasında çalınabilir ve dinleyicilerin radyo istasyonu veya DJ’nin markasını hızlıca tanımasına yardımcı olur. Seslendirme terimi olarak bu ikisine Radyo ID ve DJ ID  denir.

Jingle’lar, müzik, ses efektleri ve vokal unsurlarının bir kombinasyonu ile oluşturulabilir ve genellikle kısa ve akılda kalıcıdır. Radyo jingle’ları, bir radyo istasyonunun kimliğinin önemli bir parçasıdır ve dinleyicilere markanın güçlü bir imajını sunmada önemli bir rol oynar.

Dolayısıyla seslendirme terimi olarak Radyo ID ve DJ ID sözcükleri radyo dinlerken aslında sıklıkla maruz kaldığınız ancak kelime anlamı olarak belki de hiç duymadığınız terimler olarak nitelendirilebilir.  ‘ID’ (okunuş: aydi) İngilizce “identity” (kimlik) kelimesinin kısaltmasıdır. Bu kelime farklı teknik anlamlara sahip olmasının yanında medya sektöründe “radyonun kimliği” niteliğinde olan uygun formatta hazırlanmış ses dosyalarından bahsetmek için de kullanılır.

Radyo ID ve DJ ID Arasındaki Farklar Nelerdir?

“Radyo ID” ve “DJ ID” isimleri sektörde “radyo jingle” ve “DJ jingle” olarak da anılmaktadır. Çünkü jingle tabiri bizlere reklamcılıkta müzikli çalışmalarla yapılan pazarlama faaliyetlerini hatırlatır ve marka kimliğini oluşturmakta önemli bir araç olarak kullanılan jingle’lar, radyo ve DJ ‘ler için de yine kimlik yani ID oluşturmakta önemli bir araçtır.

Radyo ve DJ ID’ leri radyolar için ‘genel’ , DJ’ ler içinse ‘özel’ olan tanıtımlardır diyebiliriz çünkü jingle / ID, herhangi bir istasyonun adı, frekansı, kanal numarası, DJ veya gösteri adıyla söylenen tanımlayıcı bir kısa müzik öğesidir. Zaman içinde müzikal bir mesajın, konuşulan mesajlardan çok daha akılda kalıcı olduğu keşfedildi ve medya sektöründe sıklıkla kullanılmaya başlandı. Ayrıca müzikaller, radyo istasyonunun genel akışında, geçişler arasındaki boşluğu dolduran, dinleme sürecini daha heyecanlı ve eğlenceli hale getiren yardımcı elemanlardır. O sebeple ID’ler eğlenceli olmalıdır!

Radyo ID’lerinin tarzı ve tutumu dinleyiciye istasyondan ne bekleyeceklerini söyler ve çoğu zaman bir slogan ya da konumlandırma ifadesi ile üretilmiş jingle, dinleyiciye ulaşmanın en etkili yolu olur. Sabah şovu için çılgınca bir şey ya da gece vakti için romantik bir ses ile radyo ID’leri radyo show büyüsünün bir parçasıdır. Ayrıca iyi bir jingle, radyo istasyonunuzun sahip olacağı eşsiz bir kimlik oluşturmanızda yardımcı olur. Ne de olsa, her radyo istasyonu ürününü aynı temel araçlarla oluşturuyor: müzik, bilgi, yayın yapan şahsiyetler, yarışmalar vb. ancak jingle’lar, bir istasyonun sesine kişisel bir dokunuş koymanın yoludur.

Türkiye’de yerel, bölgesel, ulusal ve web radyoları, radyo ID ‘lerini oluşturmak için seslendirme ajanslarından destek alırlar. Radyoların ID oluşturma işlemi her yeni yayın döneminde yenileriyle değiştirilir. Çünkü bir yıl boyunca aynı ID’ yi dinleyip sıkılan bir dinleyici kitlesi ile karşı karşıya kalınmak istenmez. O sebeple belirli periyotlarda değişim kaçınılmazdır. Bu durum DJ ID ‘leri için de geçerlidir. Önemli olan, Türkiye’deki radyocuların, radyoları için hazırlattığı ID’lerinin diğer rakiplerinden benzersiz olması için diğer radyoları takip etmeleridir. Tabi bu takip işi seslendirme ajansının da sorumluluğundadır. Neticede hiçbir radyo veya dj özgün olmayan bir jingle ile reklam yapmış olmak istemez.

Radyo ID ve DJ ID’leri özel radyo ve televizyon yayıncılığının parıldamaya başladığı 1994 yılından itibaren sektör diline girmiş, radyo ID ve DJ ID konusunda hizmet veren seslendirme ve dublaj ajansları bu konuda özel radyo ve televizyonlara birçok çalışma teslim etmiştir. Ancak yayıncılık sektörünün dışında eğlence sektöründe de DJ ID’lerine rastlamaktayız. Genelde DJ’lerin kendisi tarafından tasarlanan, yaptığı çalışmalarına kişisel bir imza niteliğinde eklediği bir ID olur. Örneğin bir gece kulübünde, DJ şarkı aralarında kendi ID’ lerini yayınlayarak hem reklamını yapar, hem de misafirlere keyifli anlar yaşatır.

Radyo yayıncılığında radyo ID ve DJ ID olarak anılan çalışmalar, televizyon ve sinema yayıncılığında fragman, VTR, intro gibi terimlerle anılır. Ancak televizyon yayıncılığında, yayının kimliğini tanıtıcı bir durum söz konusuysa bu terimlerin yerine ID terimini kullanmak yanlış olmaz. Yani TV ID ‘si olarak da kullanmakta bir sakınca yoktur.

Sonuç olarak radyo yayıncılarının her yeni yayın döneminde ID siparişleri vererek yeni bir kimlikle dinleyicilerine merhaba demesi, yenilik ve değişim için iyi bir adımdır. Radyo yayıncılığı sektöründe Radyo ve DJ ID’ lerinin yaptığınız işin kalitesini artırarak, programlarınıza güç katacağına inanıyoruz. Etkileyici ID’leriniz ile iyi yayınlar dileriz.

Radyo Jingle Yapımı için Hangi Adımlar İzlenir?

Radyo Jingle ları yapımına başlamadan önce radyodan brief alınır. Eşsiz sloganlarla hazırlanan okuma metinleri hazırlanarak radyo yönetimine sunulur. Daha sonra radyo yönetimi metin onayından sonra Radyo Jingle için ses seçimi yapar. Daha sonra iş seslendirme ajansının ses tasarımı ve efektlendirme aşamasına kalmıştır. Radyo Jingle tasarımı bittikten sonra ise radyonun artık bir ID si vardır diyebiliriz. Bu adımları sıralarsak:

  • Briefing: Radyo jingle’ın yapımı için, müşteri veya radyo istasyonu tarafından bir brifing toplantısı yapılır. Bu toplantıda, radyo jingle’ın amacı, hedef kitle, mesaj, stil ve format gibi detaylar tartışılır.
  • Fikir Geliştirme: Brifing toplantısı sonrasında,  fikir geliştirme çalışmalarına başlar. Bu aşamada, jingle için farklı fikirler, sloganlar ve müzik türleri düşünülür.
  • Metin Yazımı: Fikirler netleştikten sonra, jingle için uygun metin yazılır. Bu metin, jingle’ın amacına uygun olarak yazılır ve müzikle uyumlu olacak şekilde düzenlenir.
  • Müzik Seçimi veya Besteleme: Metin yazıldıktan sonra, uygun müzik seçimi yapılır veya jingle için özel olarak bestelenir. Bu müzik, jingle’ın amacına ve hedef kitleye uygun olarak seçilir.
  • Jingle Seslendirme: Jingle için uygun bir seslendirme sanatçısı seçilir ve metin seslendirilir. Bu aşamada, müzikle ve seslendirmeyle ilgili detaylı kayıt işlemleri yapılır.
  • Miksaj ve Montaj: Jingle için ses kaydı tamamlandıktan sonra, müzik ve seslendirme birleştirilir ve montaj işlemi yapılır. Bu aşamada, jingle’ın doğru uzunlukta olması ve hedef kitleye uygun formatta olması sağlanır.
  • Onay: Jingle tamamlandıktan sonra, müşteri veya radyo istasyonu tarafından onaylanması için sunulur. Gerekli düzenlemeler yapılır ve jingle nihai haline getirilir.
  • Dağıtım: Jingle tamamlandıktan sonra, uygun formatta dağıtılır ve yayınlanmaya hazır hale getirilir. Jingle, radyo istasyonlarında, televizyonlarda, dijital reklam alanlarında veya farklı medya platformlarında kullanılabilir.

Dj Jingle için Hangi Adımlar İzlenir?

Dj Jingle yapımına başlamadan önce dj in programı hakkında ve istekleri doğrultusunda brief alınır. Dj için eşsiz sloganlar seçilerek jingle metni hazırlanır. Dj sonraki aşamada kendisini temsil edecek ID seslendirmeni seçer.

Seslendirme sanatçısı Dj hakkında hazırlanan bu metinleri seslendirerek, ses tasarımı yapımı işine geçilir. Dolayısıyla radyo jingle için yapılan tüm adımlar dj jingle yapımı için de geçerlidir. Dj Jingle çalışması tamamlanınca artık Dj in bir ID si vardır diyebiliriz.

 

Radyo Jingle ve Dj Jingle yapımında en önemli konuların başında seslendirmen ve ses tasarımın iyi seçilmiş olması gereklidir. Bir yanlışı da düzeltmek isteriz: Radyo Jingle yapma programları veya Dj Jingle yapma programları diye bir şey söz konusu olmamakla birlikte tüm audio edit programları ses tasarımı içini yapabilmektedir. Dolayısıyla çoğu Dj internette jingle yapma programları diye arama yaparken önemli bir konuda bilgi sahibi olmaları gerekir. En iyi Dj Jingle yapma programı veya Radyo Jingle yapma programı yoktur. En iyi ses tasarımcısı vardır diyebiliriz.

Bu gönderiyi paylaş