Reklam Seslendirme Ücretleri Nasıl Hesaplanıyor?

Reklam sektöründe hazırlanan projelerde bütçeleme en önemli konulardan birisidir. Çünkü reklama ayrılan bütçe ile doğru orantılı olarak reklam içeriği ve kalitesi de değişebilmektedir. O sebeple bir seslendirme ajansı olarak sıklıkla şu soruları almaktayız; “Medya üretimi sektöründe televizyon, sosyal medya ve radyo mecralarında kullanılan tüm içerikler için yapılan seslendirme ve dublaj işi nasıl ücretlendiriliyor?”, “Seslendirme sanatçıları bir seslendirmeyi ne kadar maliyetle yapıyor?” , “Seslendirme ajansları fiyatları ne kadar tutuyor?”, “Reklam seslendirme ücretleri nasıl hesaplanır?” vs.

Reklam sektöründeki bütçelendirmeler için sabit bir fiyatlandırmadan söz edemiyoruz çünkü her projenin kendine ait değişkenleri mevcut. O sebeple sektördeki farklı bütçeler kafanızı karıştırmasın.

Peki fiyatlardaki bu değişkenliğe sebep olan faktörler nelerdir?

Bu fiyat farklılıklarındaki ilk etken, seslendirme sanatçısının kendisi için belirlediği kaşe bedelinden kaynaklanmaktadır. Daha sonra da her seslendirme ajansının üzerine eklediği ajans komisyon bedelinin yansıtılması olarak gösterilebilir.

Seslendirme sanatçısı kaşe bedeli tam olarak neyi ifade eder ve neye göre belirlenir?

Seslendirme sanatçısı kaşe bedeli, sanatçıların ses vereceği projeler için belirledikleri çalışma ücretleridir ve bu ücretler projenin içeriğine göre değişkenlik gösterebilir. Yani 5 dakikalık bir metin okumasına verilen bütçe ile 1 saatlik bir metin okumasına verilen bütçe aynı olmayacaktır.

Seslendirme ajanslarının ses bankasında yer alan her seslendirme sanatçısı farklı bir kaşe fiyatı üzerinden çalışır ve bu kaşe bedeli, proje içeriğinin haricinde sanatçının tecrübesine, popülaritesine, özel ve etkileyici bir ses tonuna sahip olmasına göre de değişkenlik gösterir.

Seslendirme ajansları ise bu kaşe bedelinin üzerine çok cüzi bir ajans komisyon bedeli ekleyerek müşteriye yansıtır ve toplam fiyat üzerinden anlaşmalar yapılır. Bahsedilen bu ajans komisyon bedeli içerisinde stüdyo kullanım bedeli, seslendirme yönetmeni ücreti, vergiler gibi birçok sebep sıralayabiliriz.

Reklam seslendirme ücretleri, sadece burada bahsettiğimiz sebeplerden dolayı değişkenlik göstermez. Daha detaylı bir şekilde inceleyecek olursak; seslendirme ajansına gelen bir reklam metni için reklam seslendirme ücretleri hesaplanırken dikkat edilmesi gereken parametreler şunlardır:

Reklam hangi mecrada yayınlanacak? (YM)

Ulusal televizyon, ulusal radyo, yerel televizyon, yerel radyo, internet, sosyal medya veya yayın olmayan bir mecra mesela bir toplantıda veya konferansta 1000 kişiye tek gösterim kanallarını düşünelim. Bunlara biz yayın mecrası deriz. Bahsettiğimiz bu her yayın mecrası, popülaritelerine bağlı olarak ulaştığı kitlelerin sayısı sebebi ile ve farklı yayın kuşaklarının dinlenme kapasitelerine göre farklı bütçelendirmeler yaparlar. Dolayısıyla da reklam projelerinin yayınlanacağı mecralar bütçeleri doğrudan etkileyen bir diğer faktör olarak karşımıza çıkar.

  • Yayın Mecrası = YM diyelim.

Reklam ne kadar sürede yayında kalacak? (YS)

Reklam projelerinin daha önce bahsettiğimiz yayın mecralarından hangisinde, ne kadar süre yayında kalacağı da yine seslendirme ücretlerine doğrudan etki eden faktörler arasındadır.

  • Yayın Süresi = YS diyelim.

Reklamın sayfa veya kelime sayısı ne olacak? (MU)

Reklam seslendirme metninin kaç sayfadan veya kaç kelimeden oluştuğu, seslendirme sanatçısı ve ajans için önemlidir. Çünkü bu sayının artması veya azalması okuma ve stüdyonun kullanım sürelerini değiştireceğinden, seslendirme maliyetini doğrudan etkiler.

  • Metin Uzunluğu = MU diyelim.

Reklamı kim seslendirecek? (KB)

Reklamı seslendirecek seslendirme sanatçısı seçimi, yine reklam seslendirme ücretlerinin belirlenmesinde önemli parametrelerdendir. Çünkü daha önce de bahsettiğimiz gibi her seslendirmenin belirlediği bir kaşe bedeli vardır. Bu bedelden ötürü yine reklam bütçesinin etkilenecektir.

  • Kaşe Bedeli = KB diyelim.

Bahsedilen bu etkenlere göre, reklam seslendirme bütçelendirmesi için aşağıdaki gibi bir formül ile toplam reklam seslendirme ücretini bulabiliriz;

  • Toplam Maliyet = YM (yayın mecra katsayısı) x YS (ay/gün) x MU (sayfa/kelime) sayısı x KB (kaşe katsayısı)

Bu formül matematiksel bir kesinlik taşımamakla birlikte, hesaplamanın daha iyi anlaşılması için oluşturulmuştur.

Bu gönderiyi paylaş