Kurumsal Seslendirme Sanatçıları

Kurumsal Seslendirme Sanatçıları

Televizyon, Sosyal medya ve radyo mecrasında reklam kuşaklarında bir sürü markanın, ürün ve hizmetin reklamlarını görüyor ve işitiyoruz. Farklı senaryolar ve tarifler ile marka ürün ve hizmetin farkını ortaya koyan bir sürü reklam filmi ve anonslar. Her kurum marka, ürün ve hizmeti için farklı reklam senaryoları kaleme alıyor. Reklam senaryoları için en zor süreçlerden biri de bu senaryonun sesi kim olmalı? Seslendirme sanatçısı seçimi reklam senaryosunu ve fikri üretmek kadar zor. Yüzlerce ses arasından hangi ses, yazılmış olan reklam senaryosuna hakkıyla ses verecek. Bu markayı ürünü veya hizmeti televizyon, sosyal medya ve radyo reklamlarında temsil edecek. Bu konuda seslendirme ajanslarının ses bankasında yer alan seslendirme sanatçılarını dinleyip yüzlerce ses arasından reklam senaryonuza ses verecek sesi seçmek oldukça zor görünüyor. Tam burada kurumsal ses kavramı devreye giriyor. Kurumsal ses; marka, ürün ve hizmet ile özdeşleşmiş ses demek. Örnek verecek olursak Turkcell reklamlarını belirli bir dönem Ali Poyrazoğlu seslendirdi. Ali Poyrazoğlu Turkcell firmasının kurumsal sesiydi. Tabi bu durum markaya uzun vadede bilinirlik sağlarken seslendirme sanatçısının ise kaşe bedelinin değerlenmesine sebep oldu. Bunun gibi medyada dinlediğimiz yüzlerce örnek var. Çoğu seslendirme sanatçısının ismini bilmesek bile kulak aşinalığımız var.

 

Kurumsal ses seçilirken neye dikkat edilmeli?

Marka, ürün veya hizmetiniz hedef kitle ile çeşitli mecralar aracılığı ile temas kurar. Örneğin tanıtım filmi veya reklam filminiz var ise hedef kitleniz ile televizyon, sosyal medya mecralarında temas kurarsınız. Santral anonslarıyla telefon santralinizde, radyo reklamlarıyla radyo mecrasında temas kurarsınız. Temas kurduğunuz ses diğer adıyla kurumsal sesiniz kim olmalı? Bu neden çok önemli? Çünkü marka bilinirliğinde seslendirme, logo, jingle gibi kurumsal içeriklerin istikrarı çok önemli. Marka, ürün ve hizmetinizi aynı logo, aynı ses, aynı jingle ile istikrarlı bir şekilde duyurmak geçmişte insan hafızasında kalıcı başarılı sonuçlar elde etmiştir. Bu nedenle denenmiş ve sonuç alınmış bir tecrübeden sadece istifade edersiniz. Kurumsal sesin seçiminde şüphesiz işin uzmanlarına danışılmalı ve seslendirme ajansları ile bu konu istişare edilmeli. Örneğin senaryo biraz espri içeriyor ise o espriyi dinleyiciye aktaracak bir seslendirme sanatçısı tercih edilmeli. Şüphesiz bu noktada bütçe hiç önemli değildir. Ses bankasından senaryonuza en uygun ses tonu tercih edilmeli. Türkiye’de şirketlerin %54 lük bir kısmı ses rengi olarak bas ve bariton sesleri tercih ediyor. Bazı ajanslarda bu sesin karşılığı tok sesler olarak karşılık buluyor. Geri kalan %27’lik kısım tenor sesleri tercih ederken, %19’luk kısım ise soprano, mezzo soprano ve alto sesleri kurumsal ses olarak tercih ediyor*.

 

Kurumsal ses kaşeleri neye göre belirleniyor?

Türkiye’de profesyonel anlamda seslendirme ve dublaj işi ile uğraşan yaklaşık üç bin kişi olduğu düşünülüyor**. Bu seslerin hepsi meşhur ve kaşeye tabi sesler değil elbette. Kaşe bedeli ile ilgili geçmiş yazılarımızda bu mevzuya yer vermiştik. Aşina olduğunuz bir sesin kaşe bedeli olur. Kaşe bedeli seslendirme sanatçısının popülaritesiyle diğer bir deyişle meşhurluğu ile orantılıdır. Yani bu seslendirme sanatçısı medyada hangi markaya, ürüne ve hizmete ses verdi? Bir defa vermesi kâfi değil. Birçok defa duyduğumuz ve aşina olduğumuz, bu da yetmek tercih edilen bir ses olmalı. Bazı seslerin kaşe bedelini bağlı bulunduğu ajans belirlerken, bazı sesler kaşe bedelini kendisi belirleyebiliyor. Kaşe bedeli belirlenirken elbette metin uzunluğu, reklamın hangi mecralarda ne kadar süre yayınlanacağı gibi parametreler önemli rol oynuyor.

Bir başka konu hakkında tekrar görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.

*Bu araştırma BiberSA Prodüksiyon Seslendirme Dublaj Ajansında 2017-2019 yılları arasındaki istatistikler dikkate alınarak yapılmıştır.

**Bu araştırma meslek ve ticaret odalarına kayıtlı faaliyet gösteren seslendirme ajansları ve dublaj stüdyolarına kayıtlı seslendirme sanatçılarından edinilen istatistik dikkate alınarak yapılmıştır.

Bu gönderiyi paylaş