Kurumsal Seslendirme Sanatçıları ve Marka İmaj Seslendirme

Kurumsal Seslendirme ve imaj seslendirme

Kurumsal Seslendirme Sanatçıları ve Marka İmaj Seslendirme

Televizyon, Sosyal medya ve radyo mecrasında reklam kuşaklarında bir sürü markanın, ürün ve hizmetin reklamlarını görüyor ve işitiyoruz. Farklı senaryolar ve tarifler ile marka ürün ve hizmetin farkını ortaya koyan bir sürü reklam filmi ve anonslar. Her kurum marka, ürün ve hizmeti için farklı reklam senaryoları kaleme alıyor. Reklam senaryoları için en zor süreçlerden biri de bu senaryonun sesi kim olmalı? Çünkü kurumsal bir seslendirme yaparken aynı zamanda markanın imajı da söz konusu. Yani kurumsal seslendirme yaparken marka imaj seslendirme çalışması da yapılmakta.

Tüm bu nedenlerden ötürü seslendirme sanatçısı seçimi reklam senaryosunu ve fikri üretmek kadar zor. Yüzlerce ses arasından hangi ses, yazılmış olan reklam senaryosuna hakkıyla ses verecek? Bu markayı ürünü veya hizmeti televizyon, sosyal medya ve radyo reklamlarında kim nasıl temsil edecek.

Bu konuda seslendirme ajanslarının ses bankasında yer alan seslendirme sanatçılarını dinleyip yüzlerce ses arasından reklam senaryonuza ses verecek sesi seçmek oldukça zor görünüyor. Tam burada kurumsal ses kavramı devreye giriyor. Kurumsal ses; marka, ürün ve hizmet ile özdeşleşmiş ses demek. Örnek verecek olursak Turkcell reklamlarını belirli bir dönem Ali Poyrazoğlu seslendirdi. Ali Poyrazoğlu Turkcell firmasının kurumsal sesiydi. Tabi bu durum markaya uzun vadede bilinirlik sağlarken seslendirme sanatçısının ise kaşe bedelinin değerlenmesine sebep oldu. Bunun gibi medyada dinlediğimiz yüzlerce örnek var. Ayrıca Turkcell’in Ali Poyrazoğlu ile çalışması marka imaj seslendirme yapması Turkcell’in tüketici gözünde güveninin artmasına neden oldu. Çünkü aşina sesler, güven duyusunu tetikler.

Kurumsal Seslendirme için Ses Seçilirken Neye Dikkat Edilmeli?

Marka, ürün veya hizmetiniz hedef kitle ile çeşitli mecralar aracılığı ile temas kurar. Örneğin tanıtım filmi veya reklam filminiz var ise hedef kitleniz ile televizyon, sosyal medya mecralarında temas kurarsınız. Santral anonslarıyla telefon santralinizde, radyo reklamlarıyla radyo mecrasında temas kurarsınız. Temas kurduğunuz ses diğer adıyla kurumsal sesiniz kim olmalı? Bu neden çok önemli? Çünkü marka bilinirliğinde seslendirme, logo, jingle gibi kurumsal içeriklerin istikrarı çok önemli.

Marka, ürün ve hizmetinizi aynı logo, aynı ses, aynı jingle ile istikrarlı bir şekilde duyurmak geçmişte insan hafızasında kalıcı başarılı sonuçlar elde etmiştir. Bu nedenle denenmiş ve sonuç alınmış bir tecrübeden istifa edilecek, markanıza yapacağınız en önemli yatırımdır. Kurumsal sesin seçiminde şüphesiz işin uzmanlarına danışılmalı ve seslendirme ajansları ile bu konu istişare edilmeli. Örneğin senaryo biraz espri içeriyor ise o espriyi dinleyiciye aktaracak bir seslendirme sanatçısı tercih edilmeli.

BiberSA Prodüksiyon 20 yılı aşkındır seslendirme sektöründe var olan ve dolayısıyla tek başına bir araştırma konusu olacak kadar köklenmiş bir şirkettir. BiberSA Prodüksiyon’a ait Ses Bankası’ndaki ses seçimine bakarak kurumsal seslendirmeden ses seçimi ile ilgili olarak birkaç bilgi edindik. Buna göre Ses bankasından Türkiye’de şirketlerin %54 lük bir kısmı ses rengi olarak bas ve bariton sesleri tercih ediyor. Bazı ajanslarda bu sesin karşılığı tok sesler olarak karşılık buluyor. Geri kalan %27’lik kısım tenor sesleri tercih ederken, %19’luk kısım ise soprano, mezzo soprano ve alto sesleri kurumsal ses olarak tercih ediyor*.

Toparlarsak kurumsal seslendirme için ses seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde:

 • Marka imaj seslendirme çalışmalarına uygun bir ses seçin: Markanızın imajı, kurumsal seslendirme için seçeceğiniz sesin de karakteristiğini belirler. Örneğin; eğer markanız sert ve ciddi bir imaj yansıtıyorsa, bu karakteristik özelliklere sahip bir ses seçmeniz gerekir. Benzer şekilde, eğer markanızın imajı samimi ve sevecen bir imaj ise, bu karakteristik özelliklere sahip bir ses seçmelisiniz.
 • Hedef kitlenizi, başka bir deyişle temas edeceğiniz kitlenin demografik yapısını göz önünde bulundurun: Markanızın hedef kitlesi, kurumsal seslendirme için seçeceğiniz sesin tonunu belirleyen faktörlerden biridir. Örneğin; eğer hedef kitleniz genç bir kitle ise, enerjik ve neşeli bir ses seçebilirsiniz. Eğer hedef kitleniz yaşlı bir kitle ise, daha sakin ve rahatlatıcı bir ses seçmeniz daha uygun olacaktır.
 • Diksiyonu düzgün bir ses seçin: Kurumsal seslendirmede, doğru ve düzgün bir diksiyon oldukça önemlidir. Seçeceğiniz sesin kelime vurgularını ve telaffuzlarını doğru yapabilmesi, mesajın doğru şekilde iletilmesini sağlar.
 • Profesyonel bir ses seçin: Markanız için profesyonel bir imaj oluşturmak için, profesyonel bir ses seçmeniz gerekir. Doğru vurguları yapabilen, diksiyonu düzgün, tonlama becerisi yüksek bir ses seçerek, markanız için profesyonel bir imaj oluşturabilirsiniz. BiberSA Prodüksiyon içinde alacağınız herhangi bir seslendirme hizmeti için profesyonel seslendirme sanatçıları ile çalışırsınız.
 • Referanslarını inceleyin: Seçeceğiniz sesin daha önce yaptığı çalışmaları ve referanslarını inceleyin. Daha önce markalarla çalışmış bir ses seçmek, size kaliteli bir iş sunma konusunda daha güvenli hissettirecektir

Kurumsal seslendirme için doğru sesi seçmek, markanızın başarısı için oldukça önemlidir. Yukarıdaki faktörlere dikkat ederek, işletmeniz için uygun ve etkili bir ses seçebilirsiniz.

Kurumsal Ses Kaşeleri Hangi Kriterlere Göre Belirleniyor?

Türkiye’de profesyonel anlamda seslendirme ve dublaj işi ile uğraşan yaklaşık üç bin kişi olduğu düşünülüyor**. Bu seslerin hepsi meşhur ve kaşeye tabi sesler değil elbette.  Aşina olduğunuz bir sesin kaşe bedeli olur. Kaşe bedeli seslendirme sanatçısının popülaritesiyle diğer bir deyişle meşhurluğu ile orantılıdır. Yani bu seslendirme sanatçısı medyada hangi markaya, ürüne ve hizmete ses verdi? Bir defa vermesi kâfi değil. Birçok defa duyduğumuz ve aşina olduğumuz, bu da yetmek tercih edilen bir ses olmalı. Bazı seslerin kaşe bedelini bağlı bulunduğu ajans belirlerken, bazı sesler kaşe bedelini kendisi belirleyebiliyor. Kaşe bedeli belirlenirken elbette metin uzunluğu, reklamın hangi mecralarda ne kadar süre yayınlanacağı gibi parametreler önemli rol oynuyor.

Marka İmaj Seslendirme Nedir?

Marka imaj seslendirme bir marka kişiliğidir. Bir müşterinin marka hakkında ne düşündüğünü, marka ile ilgili algısını ifade eder. Markanın yer aldığı alan ne olursa olsun doğru duygusal tepkinin yaratılmasını sağlar. Bir markanın müşterileri ile konuşma biçimini ve iletişim tarzını yansıtır.

Marka imaj seslendirme sadece bir sesten ibaret değildir, markanın kişiliğini temsil eder. Bu kişilik, belirlenen müşteri temas araçlarıyla markanın değerlerini yansıtarak müşterinin aklında bir yer edinir. Marka imajı, başarılı bir marka kimliği stratejisi ile birlikte zaman içerisinde gelişir. Marka imajı başarısı için marka stratejilerinin tutarlı ve sürdürebilir olması gerekir. Marka imajı yalnızca ürün veya hizmet kullanımı ile değil marka ile olan etkileşime dayalı oluşmaktadır. Stratejik pazarlama faaliyetleri ile hem mevcut müşteri hem de potansiyel müşterileri kapsayacak şekilde marka imajı yaratmak mümkündür.

Marka imaj seslendirmesi, markanın kişiliği ve kimliğini yansıtmalıdır. Bu nedenle, ses tonu, hızı, vurgusu, tonlaması, cümlelerin akıcılığı gibi faktörler, markanın hedeflediği kitleyi etkilemek için önemlidir. Seslendirme sanatçısı, markanın değerlerini anlamalı ve markanın kimliğiyle uyumlu bir ses tonu kullanmalıdır.

Marka imaj seslendirme, bir markanın kendisini tanıtmak, ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmak ve potansiyel müşterilerini etkilemek amacıyla yapıldığı için bu sesler marka adı ile özleşir. Bu tür seslendirmeler, reklam filmleri, radyo ve televizyon reklamları, sosyal medya videoları, web siteleri, telefon santralleri, kurumsal filmler ve diğer birçok tanıtım materyalinde kullanılabilir.

Birçok benzer firma arasında hedef kitleye mesajların istenilen şekilde aktarılmasını ve yorumlanmasını sağlamanın en iyi yolu marka imajını doğru konumlandırmak ve bunu sürdürülebilir kılmaktır. Bir markanın tüm müşteriler tarafından aynı şekilde algılanmasını sağlamak, marka kimliğini yaratmak beraberinde güçlü bir imajı getirir. Başarılı marka imajı tüm kitleler tarafından zihinlerde aynı mesajı vermeyi başarır. Örneğin; Coca-Cola, Disney, Adidas, Nike gibi global markalar bunu başarabilmiştir.

Güçlü bir marka imajı yaratmanın marka deneyimi açısından avantajlarını özetlemek gerekirse:

 • Tutarlı bir mesaj vererek marka güveni ve sadakati oluşturmaya yardımcı olur.
 • Hedef kitle ile marka arasında daha kolay ilişki kurmasını sağlar.
 • Kontrolü elde tutma ve fikirlerin şekillendirilmesine olanak tanır.
 • Markaya özel bir stil ve kişilik geliştirilmesine yardımcı olur.
 • Marka topluluğu oluşturulmasını destekler.
 • Aynı marka altında yeni ürünler sunmayı kolaylaştırır.
 • Müşterilerle özgün etkileşim ve kalıcı ilişkiler kurmaya yardımcı olur.
 • Yeni müşteri kazanımına katkıda bulunur.

İmaj Seslendirme ile Reklam Seslendirme Arasındaki Fark Nedir?

Marka imaj seslendirme markanın hikâyesini anlatır. Reklam filmi, tanıtım filmi, viral video gibi reklam videolarında “marka ismi” veya “marka sloganı” seslendirilmesi ile müşteri üzerinde güçlü hisler uyandırılır. Marka imaj sesi genellikle reklam videolarının son bölümünde marka sloganını veya marka ismini seslendirir. Güçlü ve doğru hedeflenmiş seslendirme bir reklam için çok şey ifade eder.

Reklam seslendirme ise yayınlanan reklam mesajını vermek için kullanılan görüntü, ses ve yazılı metnin kullanılmasıdır. Marka karakteri ve reklam senaryosuna uygun sesin seçilmesi reklam metnine hayat veren ses olarak özetlenebilir. Reklam seslendirme ile imaj seslendirme ile arasındaki fark ise imaj seslendirmede slogan veya marka isminin marka ile özdeşleşen bir ses tarafından seslendirilmesidir. İmaj seslendirme kısa ve ayırt edicidir.

Bir örnekle açıklamak gerekirse Motorola markası doğru bir model olacaktır. Motorola markası tüm reklamlarının sonunda “Hello Moto” sesini kullanmış ve tüm kitlelere ulaşan bir imaj seslendirme yaratmıştır. Marka ile ilgili akla ilk gelen bu slogan olmuştur. Motorola reklamları incelediğinizde reklam metinlerinin farklı içeriğe sahip olduğunu, farklı sesler tarafından reklam seslendirme yapılmasına rağmen imaj seslendirmenin hep aynı kaldığı hemen fark edilir. Bu yönüyle imaj seslendirme reklam seslendirmeden ayrışarak markayı benzersiz kılmıştır. Marka mesajını güçlendiren imaj sei, reklam seslendirmelerinin akılda kalmasına da katkıda bulunur.

Marka İmaj Seslendirme ve Kurumsal Seslendirme İlişkisi

Marka imajı ve kurumsal seslendirme arasında yakın bir ilişki vardır. Kurumsal seslendirme, bir markanın kurumsal kimliğini yansıtan ve müşterileriyle etkileşim kurarken kullanılan bir iletişim aracıdır. Marka imajı ise, bir markanın algılanan kimliği ve tüketicilerin markayla ilgili düşünceleri ve hisleridir.

Marka imajı, markanın kurumsal seslendirme stratejisi ile birleştirilerek, müşterilere bir bütünlük ve tutarlılık hissi verir. Kurumsal seslendirme, markanın imajını yansıtmak ve güçlendirmek için bir araçtır. Marka imajı, kurumsal seslendirme aracılığıyla bir ses tonu, dili, hızı ve vurgusu gibi faktörlerle şekillenir.

Kurumsal seslendirme, markanın hedef kitleye ulaşmasında önemli bir rol oynar. Doğru tonlama ve uygun vurgularla yapılan bir kurumsal seslendirme, markanın hedef kitleye ulaşmasına ve olumlu bir etki bırakmasına yardımcı olur. Bu nedenle, kurumsal seslendirme stratejisi oluşturulurken, markanın imajı ve temas kitlesi göz önünde bulundurulmalıdır.

Yapılan araştırmalara göre marka imaj seslendirme seçiminde ağırlıklı olarak “bas ses” diğer tanımları ile “pes ses”, “tok ses” tercih edilmektedir. İnsanlar tarafından güven verici, karakteristik ve karizmatik bulunan bas sesler marka imaj seslendirme seçiminde etkileyicidir. Markanız için imaj seslendirme talebinde bulunurken marka sesi ile karıştırmamaya özen göstermelisiniz. Aynı seslendirme sanatçısının hem marka sesi hem de imaj sesi olduğu çalışmalar bulunsa da marka sesi ve marka imaj seslendirme seçiminde profesyonel seslendirme ajansınızdan destek isteyebilirsiniz. Markanız için uygun imaj seslendirme seçimi ajansınızla paylaşacağınız brief doğrultusunda gerçekleşir. Marka imaj seslendirmeye hayat verecek seslendirme sanatçısı seslendirme ajansı tarafından belirlendikten sonra müşteriye sunulur ve müşteri onayı halinde imaj sesi seçilir.

Sonuç olarak markanızın rakiplerinden sıyrılarak insanların hafızasında yer etmesini sağlamak için marka imaj sesinin akılda kalıcı ve ayırt edici olması gerekiyor. Markanızın kişiliğini yansıtacak, hedef kitle ile bağlantı kurmanıza yardımcı olacak ve sizi ayrıştıracak doğru sesi seçmelisiniz. İmaj seslendirme karakteri seçiminde markanızın hangi sektörde yer aldığı, hedef kitleniz, hedef kitlenizin kullandığı iletişim kanalları, marka değerleriniz önem taşımaktadır. BiberSA Seslendirme Sanatçıları  alanında uzman profesyonel seslendirme sanatçılarının seslerini  dinleyebilirsiniz. Unutmayın; markanızı doğru yansıtacak sesi bulmak akılda kalıcı ve tutarlı bir marka olmanın anahtarıdır.

Bu gönderiyi paylaş