Markalar İçin Marka İmaj Seslendirme Rehberi

İmaj Seslendirme

Marka imaj seslendirme bir marka kişiliğidir. Bir müşterinin marka hakkında ne düşündüğünü, marka ile ilgili algısını ifade eder. Markanın yer aldığı alan ne olursa olsun doğru duygusal tepkinin yaratılmasını sağlar. Bir markanın müşterileri ile konuşma biçimini ve iletişim tarzını yansıtır. Marka imaj seslendirme sadece bir sesten ibaret değildir, markanın kişiliğini temsil eder. Bu kişilik, belirlenen müşteri temas araçlarıyla markanın değerlerini yansıtarak müşterinin aklında bir yer edinir. Marka imajı, başarılı bir marka kimliği stratejisi ile birlikte zaman içerisinde gelişir. Marka imajı başarısı için marka stratejilerinin tutarlı ve sürdürebilir olması gerekir. Marka imajı yalnızca ürün veya hizmet kullanımı ile değil marka ile olan etkileşime dayalı oluşmaktadır. Stratejik pazarlama faaliyetleri ile hem mevcut müşteri hem de potansiyel müşterileri kapsayacak şekilde marka imajı yaratmak mümkündür.

Birçok benzer firma arasında hedef kitleye mesajların istenilen şekilde aktarılmasını ve yorumlanmasını sağlamanın en iyi yolu marka imajını doğru konumlandırmak ve bunu sürdürülebilir kılmaktır. Bir markanın tüm müşteriler tarafından aynı şekilde algılanmasını sağlamak, marka kimliğini yaratmak beraberinde güçlü bir imajı getirir. Başarılı marka imajı tüm kitleler tarafından zihinlerde aynı mesajı vermeyi başarır. Örneğin; Coca-Cola, Disney, Adidas, Nike gibi global markalar bunu başarabilmiştir.

Güçlü bir marka imajı yaratmanın marka deneyimi açısından avantajlarını özetlemek gerekirse:

  • Tutarlı bir mesaj vererek marka güveni ve sadakati oluşturmaya yardımcı olur.
  • Hedef kitle ile marka arasında daha kolay ilişki kurmasını sağlar.
  • Kontrolü elde tutma ve fikirlerin şekillendirilmesine olanak tanır.
  • Markaya özel bir stil ve kişilik geliştirilmesine yardımcı olur.
  • Marka topluluğu oluşturulmasını destekler.
  • Aynı marka altında yeni ürünler sunmayı kolaylaştırır.
  • Müşterilerle özgün etkileşim ve kalıcı ilişkiler kurmaya yardımcı olur.
  • Yeni müşteri kazanımına katkıda bulunur.

İmaj Seslendirme ile Reklam Seslendirme Arasındaki Fark Nedir?

Marka imaj seslendirme markanın hikâyesini anlatır. Reklam filmi, tanıtım filmi, viral video gibi reklam videolarında “marka ismi” veya “marka sloganı” seslendirilmesi ile müşteri üzerinde güçlü hisler uyandırılır. Marka imaj sesi genellikle reklam videolarının son bölümünde marka sloganını veya marka ismini seslendirir. Güçlü ve doğru hedeflenmiş seslendirme bir reklam için çok şey ifade eder.

Reklam seslendirme ise yayınlanan reklam mesajını vermek için kullanılan görüntü, ses ve yazılı metnin kullanılmasıdır. Marka karakteri ve reklam senaryosuna uygun sesin seçilmesi reklam metnine hayat veren ses olarak özetlenebilir. Reklam seslendirme ile imaj seslendirme ile arasındaki fark ise imaj seslendirmede slogan veya marka isminin marka ile özdeşleşen bir ses tarafından seslendirilmesidir. İmaj seslendirme kısa ve ayırt edicidir.

Bir örnekle açıklamak gerekirse Motorola markası doğru bir model olacaktır. Motorola markası tüm reklamlarının sonunda “Hello Moto” sesini kullanmış ve tüm kitlelere ulaşan bir imaj seslendirme yaratmıştır. Marka ile ilgili akla ilk gelen bu slogan olmuştur. Motorola reklamları incelediğinizde reklam metinlerinin farklı içeriğe sahip olduğunu, farklı sesler tarafından reklam seslendirme yapılmasına rağmen imaj seslendirmenin hep aynı kaldığı hemen fark edilir. Bu yönüyle imaj seslendirme reklam seslendirmeden ayrışarak markayı benzersiz kılmıştır. Marka mesajını güçlendiren imaj sei, reklam seslendirmelerinin akılda kalmasına da katkıda bulunur.

Marka İmaj Seslendirme Karakterini Belirlemek

Markanızın rakiplerinden sıyrılarak insanların hafızasında yer etmesini sağlamak için marka imaj sesinin akılda kalıcı ve ayırt edici olması gerekiyor. Markanızın kişiliğini yansıtacak, hedef kitle ile bağlantı kurmanıza yardımcı olacak ve sizi ayrıştıracak doğru sesi seçmelisiniz. İmaj seslendirme karakteri seçiminde markanızın hangi sektörde yer aldığı, hedef kitleniz, hedef kitlenizin kullandığı iletişim kanalları, marka değerleriniz önem taşımaktadır.

Yapılan araştırmalara göre marka imaj seslendirme seçiminde ağırlıklı olarak “bas ses” diğer tanımları ile “pes ses”, “tok ses” tercih edilmektedir. İnsanlar tarafından güven verici, karakteristik ve karizmatik bulunan bas sesler marka imaj seslendirme seçiminde etkileyicidir. Markanız için imaj seslendirme talebinde bulunurken marka sesi ile karıştırmamaya özen göstermelisiniz. Aynı seslendirme sanatçısının hem marka sesi hem de imaj sesi olduğu çalışmalar bulunsa da marka sesi ve marka imaj seslendirme seçiminde profesyonel seslendirme ajansınızdan destek isteyebilirsiniz. Markanız için uygun imaj seslendirme seçimi ajansınızla paylaşacağınız brief doğrultusunda gerçekleşir. Marka imaj seslendirmeye hayat verecek seslendirme sanatçısı seslendirme ajansı tarafından belirlendikten sonra müşteriye sunulur ve müşteri onayı halinde imaj sesi seçilir.

20 yılı aşan sektör tecrübemizle marka imaj sesinizi BiberSA Prodüksiyon Seslendirme ve Dublaj Ajansı’nın ses bankasından seçin!

Ses bankamızda yer alan, alanında uzman profesyonel seslendirme sanatçılarının seslerini internet sitemizi ziyaret ederek dinleyebilirsiniz. Unutmayın; markanızı doğru yansıtacak sesi bulmak akılda kalıcı ve tutarlı bir marka olmanın anahtarıdır.

Bu gönderiyi paylaş