Seslendirme Programı Nedir? Profesyonel Seslendirme Süreci Nasıl İşler?

seslendirme programı

Seslendirme Programı Nedir? Profesyonel Seslendirme Süreci Nasıl İşler?

Seslendirme ajansımız seslendirme yaptırmak isteyen müşterilere ve seslendirme yapmak isteyenlere program uygular. Seslendirme programı talepte bulunan her kesimle irtibat kurmak için uygulanır. Mesela bazıları seslendirme yapmak dublaj sanatçısı olmak bu alanda bilindik birisi olmak isterken, bazıları ise marka, ürün veya hizmeti için seslendirme yaptırmak ister. Bu bakımdan, özellikle ilk kez seslendirme hizmeti ile tanışan marka ya da firmalar için bir seslendirme programı süreci başlar. Bu seslendirme programı derken kast edilen online seslendirme programı değildir; buradaki kasıt ve anlatılacak olan profesyonel seslendirme sürecidir.

Projeler için profesyonel seslendirme süreci nasıl işler? BiberSA Prodüksiyon olarak genelde uygulanan seslendirme programı şu şekildedir:

Seslendirme Programı Süreci: Profesyonel Seslendirme Hizmeti Süreci Nasıl İşler?

Seslendirme hizmeti satın almak için seslendirme ajansına başvuruda bulunanlara uyguladığımız program şu aşamalardan oluşmaktadır. Daha doğrusu profesyonel seslendirme hizmeti süreci genellikle aşağıdaki adımlardan oluşur:

  • İhtiyaçların Belirlenmesi: İlk adım, seslendirme ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Hangi tür metin veya proje için seslendirme hizmetine ihtiyaç duyulduğu, hedeflenen dil, ses tonu ve diğer özel gereksinimler tespit edilir.
  • Seslendirme Ajansı veya Seslendirme Sanatçısı Seçimi: Profesyonel seslendirme hizmeti için genellikle seslendirme ajansları veya bağımsız seslendirme sanatçılarıyla çalışılır. Seçim sürecinde, referanslar, portfolyolar, ses örnekleri ve uygunluk kriterleri göz önünde bulundurulur.
  • Metnin Hazırlanması: Seslendirme için seslendirilecek metin hazırlanır. Metin, projenin ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenir, metindeki vurgular belirlenir ve gerekli düzeltmeler yapılır.
  • Kayıt ve Seslendirme: Seslendirme süreci, kayıt stüdyosunda veya uygun bir seslendirme ortamında gerçekleştirilir. Profesyonel bir ses mühendisi tarafından yönetilen kayıt sürecinde, seslendirme sanatçısı metni okur ve gerekli düzeltmeler ve tekrarlamalar yapılır.
  • Ses Düzenleme ve Kurgu: Seslendirme kayıtları, düzenleme ve kurgu aşamasında işlenir. Gürültü azaltma, dengeleme, efektlerin eklenmesi gibi işlemler yapılır. Metnin uygun bir şekilde kurgulanması ve ses efektlerinin düzenlenmesiyle son haline getirilir.
  • Kalite Kontrolü: Seslendirme hizmetinin kalitesinin kontrol edilmesi önemlidir. Sesin netliği, vurguların doğruluğu, uygunluk ve seslendirme stilinin beklentilere uygunluğu gibi unsurlar değerlendirilir. Gerekli düzeltmeler yapılır ve son kalite kontrolü sağlanır.
  • Teslim ve Kullanım: Seslendirme kayıtları, müşteri veya proje gerekliliklerine göre belirlenen formatlarda teslim edilir. Kayıtlar, reklamlar, e-öğrenme içerikleri, animasyonlar, radyo ve televizyon programları gibi farklı platformlarda kullanılabilir.

Profesyonel seslendirme hizmeti süreci, ihtiyaçların belirlenmesi, doğru seslendirme ajansı veya sanatçısı seçimi, metin hazırlığı, kayıt ve seslendirme, düzenleme ve kurgu, kalite kontrolü ve son olarak teslim ve kullanım süresini kapsar. Bu süreçte iyi bir iletişim ve işbirliği, başarılı bir sonuç elde etmek için önemlidir. Profesyonel seslendirme hizmeti, kaliteli ses kayıtları ve profesyonel seslendirme sanatçıları aracılığıyla metnin istenen şekilde seslendirilmesini sağlar. Sonuç olarak, yüksek kaliteli ses kayıtları elde edilir ve projelerin hedef kitleye etkili bir şekilde ulaşması sağlanır.

Proje sahibi ile ne kadar iyi bir iletişim kurulursa, istekler ne kadar net anlatılırsa o kadar başarılı işler ortaya çıkar. Bu bakımdan aşağıdaki üç aşama diğerlerinden bir adım öne çıkmaktadır:

  • Brief alma süreci: Bu süreçte müşteriden markası, ürünü veya hizmeti ile ilgili ajansı bilgilendirirler, hedeflerini anlatırlar. Vurgulanmak istenen kısımlar iyice belirlendikten sonra yayın mecraları masaya yatırılıp mecralar karara bağlanır.
  • Seslendirme metni yazım süreci: Alınan brief doğrultusunda marka, ürün veya hizmet için reklam metni yazılır. Bu yazım aşamasında yayınlanacak mecra ile birlikte kullanılacak anlatım dili de son derece önemlidir. Seslendirme metni senaryosunda konuşacak karakterler veya dış ses düşünülerek yazılır.
  • Seslendirme süreci: Seslendirme metni yazıldıktan hemen sonra seslendirme programı dahilinde seslendirmen seçimi yapılarak seslendirme süreci başlatılmış olunur. Seslendirme aşamasında seslendirme yönetmeni direktifleri doğrultusunda seslendirilen metin ses tasarımı yapılarak yayına hazır hale getirilir. Seslendirme süreci bittikten sonra reklam veya tanıtımın televizyon, radyo, internet gibi hangi mecrada ve hangi formatta yayınlanacağı önemlidir. Ses teknisyeni seslendirmeyi mecranın talep ettiği formatta teslim etmek durumundadır.

İyi bir ses tonuna sahip olduğuna inananlar, herkes tarafından sesi ilginç ve karizmatik bulunanlara özel seslendirme yapmak için ajansımıza başvuruda bulunanlara uyguladığımız seslendirme programımız ise şu aşamalardan oluşmaktadır;

Sesin teknik analizi: seslendirmen olmak için ajansımıza başvuruda bulunanlar için öncelikle seslendirme yönetmeni ile mülakat niteliğinde kısa sohbete tabi tutulurlar. Seslendirme yönetmeni gerekli gördüğü takdirde seslendirmen adayının sesinin teknik analizini yapmak ister. Bu şu demektir; sesinizin seslendirme yapmaya istidadı var. Eğer seslendirme yönetmeni teknik analize gerek duymaz ise üzgünüz bizimle değilsiniz.

Demo Seslendirme: Sesinin seslendirme ve dublaja istidadı olan adaylara reklam, tanıtım filmi, santral seslendirme örnekleri okutulur. Daha sonra teşhir etmek amaçlı kayıtlar gerçekleştirilir. Hazırlanan kayıtlar neticesinde gerekli görüldüğü takdirde seslendirme bankasına dahil edilir. Bu konudaki tasarruf tamamen seslendirme ajanslarındadır.

 

Bu gönderiyi paylaş